Gazomierze

NASZA OFERTA
Gazownictwo
Ciepłownictwo

Gazomierze

Modele:Cena netto

gazomierz miechowy G4 z nadajnikiem impulsów 12-04-0001-01 230.00 PLN

gazomierz miechowy G4 bez nadajnika 12-04-0001-02 189.00 PLN

gazomierz miechowy G6 z nadajnikiem impulsów 12-04-0002-01 320.00 PLN

gazomierz miechowy G6 bez nadajnika 12-04-0002-02 290.00 PLN

gazomierz miechowy G10 z nadajnikiem impulsów 12-04-0003-01 650.00 PLN

gazomierz miechowy G16 z nadajnikiem
impulsów / 280 mm
12-04-0004-01 1296.00 PLN

gazomierz miechowy G16 z nadajnikiem
impulsów / 335 mm
12-04-0004-02 1665.00 PLN

gazomierz miechowy G25 z nadajnikiem impulsów 12-04-0005-01 1860.00 PLN

gazomierz miechowy G40 z nadajnikiem impulsów 12-04-0006-01 5050.00 PLN

gazomierz miechowy G65 z nadajnikiem impulsów 12-04-0007-01 5750.00 PLN

gazomierze rotorowe od G16÷G400 tel.

gazomierze turbinowe od G40÷G4000 tel.

inne typy tel.

Złóż zamówienie